Hälsoångest

Nina Hermanson om hypokondri på
TV4 Efter tio den 20 oktober 2014

Det är ofta kroppsliga symtom i kombination med psykologiska
mekanismer somgör att vi drabbas av hälsoångest eller hypokondri som det hette förut

Människor med hypokondri upplever en cykel av påträngande tankar följt av tvångsmässig kontroll, mycket likt symptomen vid tvångssyndrom. Personer med hypokondri är rädda för att ha en sjukdom, patienter med OCD oroar sig om att få en sjukdom eller att överföra en sjukdom till andra. Även om vissa människor kan ha båda dessa så skiljer sig deras förutsättningar.

Personer med hypokondri är ofta inte medvetna om att depression och ångest ger fysiska symptom, istället missförstår de dessa symtom för manifestationer av fysisk störning eller sjukdom. Personer med depression, för att nämna ett exempel, upplever ofta förändringar i aptit och vikt fluktuation, trötthet, minskat intresse för sex och motivation i livet totalt. Intensiv ångest är förknippad med hjärtklappning, hjärtklappning, svettningar, muskelspänningar, magbesvär, yrsel och domningar eller stickningar i vissa delar av kroppen (händer, panna, etc.)

Hur behandlar man hypokondri?

För inte så länge sedan ansåg man att hypokondri inte gick att behandla och att den återkommande patienten var inbillningssjuk och en belastning för vården. Forskning visar idag att det går att behandla hypokondri med goda resultat. På Terapia Institutet använder vi oss av ett anpassat program för behandling av hypokondri eller hälsoångest baserat på senaste forskningsrönen.

En del av problemet för hypokondriker är att de fokuserar så intensivt på att skanna sina kroppar efter tecken. En stor del av den terapeutiska behandlingen handlar därför om att lära klienter att flytta fokus när de känner sig oroliga för det de upplever vara ett symptom på en sjukdom.

En annan aspekt av terapin för hypokondriker är att lära dem att slappna av. När man oroar sig blir man även mer hypervigilant och börja skanna sin kropp för något oroande. När man lugnar ner sig minskar tendenserna att leta efter sjukdomar.

Övning ger färdighet. Under terapin gör vi ett program för att träna på avslappning, mindfulness och distraktion genom olika moment. Återupprepning av dessa möjliggör för att det blir ett nytt, inlärt beteende.

Ett fjärde sätt är att förklara för de benägna vad hypokondri är genom att prata om verklig smärta och värk för att det ska bli lättare att särskilja vad föreställningar om smärta är och vad riktig smärta är. Många har helt orealistiska vyer av god hälsa, all kroppsligt obehag, från en blodig näsa eller kramp till yrsel, anses vara ett symptom på en sjukdom.

Nytt synsätt och perspektiv uppmuntras och övas in under den terapeutiska processen. Klienten får öva på att se sina symptom på ett annat sätt och genom att ändra på tankesättet ändras även känslorna gentemot symptomen.

För många somatiker är depression eller ångest det verkliga problemet. När den underliggande depressionen och ångesten behandlas, försvinner ofta hypokondrin också har många psykiatriker kommit fram till. Men eftersom hypokondriker är övertygade om att de har medicinska problem, kan det vara svårt att få dem att överväga psykoterapi. Somatiker blir arga om man hänvisar dem till en psykiater, eftersom de inte tror att det kan vara en psykologisk orsak till de symptom som upplevs. Forskningen visar att de flesta som genomgår terapi för sin hypokondri har signifikant lägre nivåer av hypokondriska symptom, övertygelser, attityder och hälsorelaterad ångest.

I helhet går behandlingen ut på att skapa en dialog där vi ger psykiskt stöd och ökad medvetenhet för att belysa de blockeringar som förorsakar kroppsliga symtom och ångest. Målet är att du ska förses med inre verktyg för att kunna återta kontrollen över ditt liv och gå från handlingsförlamning till att se möjligheter, göra aktiva och positiva val som påverkar ditt liv och välbefinnande.

Kontakt:
Tom Johansson, samtalsterapeut och fobiexpert. Han är bl.a. känd från TV4 där han medverkat i Nyhetsmorgon och Efter tio med Malou von Sivers om flygfobi. Arbetar i Stockholm.

Mottagning: Handelsvägen 24, Enskede, Stockholm eller via telefon.

Datum och info: terapi påbörjas efter individuell överenskommelse. Kontakta oss för mer info på info@terapiainstitutet.se eller 08-649 15 00.

Pris: 900 kr för privatperson. Samtalstiden är 50 min om vardera 5-15 tillfällen där vi träffas en gång per vecka.